Sobótka, Pa³ac von Stieglerów- dawny salon.
Galeria Po³udniowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info

Wszystkie prawa zastrze¿one (c)
Kopiowanie fotografii bez zgody autora zabronione!