Śmiłów, ruiny dworu pochodzącego z XVIII wieku.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info