Śmiełów, park krajobrazowy- ogródek Zosi.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info