Śmiełów, park krajobrazowy.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info