Śmiełów, pałac zbudowany w 1797 roku przez Stanisława Zawadzkiego dla Andrzeja Gorzeńskiego.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info