Ostrów Wielkopolski, rynek.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info