Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info