Ostrów Wielkopolski.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info