Ostrów Wielkopolski, synagoga.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info