Ostrów Wielkopolski, kościół św. Antoniego.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info