Ostrów Wielkopolski, kamienica.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info