Ostrów Wielkopolski, poczta..
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info