Ostrów Wielkopolski, I Liceum Ogólnokształcące.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info