Ostrów Wielkopolski,  park miejski.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info