Ostrów Wielkopolski,  konwikt arcybiskupi.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info