Ostrów Wielkopolski, Plac Stefana Rowińskiego.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info