Ostrów Wielkopolski, kościół NMP.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info