Ostrów Wielkopolski, gmach Banku Polskiego z 1930 roku.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info