Ostrów Wielkopolski, ratusz z 1828 roku.
Galeria Południowa Wielkopolska na www.galeriawielkopolska.info