t="44">
 

Nowe Skalmierzyce

Ogólne informacje

 

Nowe Skalmierzyce to stosunkowo młoda miejscowość, czym jest bowiem jej data wydzielenia ze wsi Skalmierzyce, czyli 1908 rok, w porównaniu z często średniowiecznymi lokacjami innych ośrodków miejskich. Nie zmienia to jednak stanu rzeczy, że od początków swojego istnienia dochodziło tutaj do ciekawych przemian, które mają ścisły związek z sytuacją tak w Polsce jak i na świecie. Począwszy od ustanowienia nowego porządku polityczno-terytorialnego w ponapoleońskiej Europie sformalizowanego przez Kongres Wiedeński, działalności germanizacyjnej prowadzonej przez Prusaków, walk wyzwoleńczych Powstania Wielkopolskiego, w końcu próby budowy na wskroś polskiego ośrodka na bazie zapoczątkowanej przez osadników niemieckich, przerwanej przez wybuch II wojny światowej, poprzez lata okupacji, rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej aż do pełnego odzyskania niepodległości. Wszystkie te ważne wydarzenia odcisnęły swoje piętno na Nowych Skalmierzycach. Niniejsza strona internetowa skupia się przede wszystkim na zdarzeniach mających miejsce do 89' roku. Powstała ona na bazie mojej pracy dyplomowej pt. Przemiany społeczno- polityczne w Nowych Skalmierzycach na przestrzeni XX wieku napisanej pod kierunkiem dr E. Lesiewicz. Szczególnie pomocne okazały się moje konsultacje z Panią Marią Boroch, córką Władysława Borocha- nieżyjącego już regionalisty, którego opracowania są nieocenione dla badaczy miasta. Udało się dzięki temu dotrzeć do oryginalnych rękopisów i maszynopisów czy trudno dostępnych już publikacji relacjonujących z perspektywy świadków zdarzenia z przeszłości. Nie bez znaczenia dla zgłębienia tematyki pracy były także artykuły Jerzego Wojtczaka i Tomasza Ławniczaka, publikowane na łamach Gazety Skalmierzyckiej. Problematykę harcerstwa skalmierzyckiego mogłem przedstawić dzięki pracy badawczej Tomasza Głowackiego. Przydatna okazała się również praca Karola Marszała, Ostrów Wielkopolski. Miasto chórów i orkiestr. Zarys działalności amatorskiego ruchu muzycznego ziemi ostrowskiej, przedstawiająca losy chórów działających w Nowych Skalmierzycach. Niespodziewanie dużo o dawnych mieszkańcach miasta można było wywnioskować z księgi adresowej miasta z początku XX wieku. Publikacją pomocną przy odniesieniu się do polskich realiów okazała się książka Jerzego Topolskiego, Polska XX wieku. Ciekawych fragmentów dostarczyły także pozycje zagranicznych autorów o tytułach takich jak Organization of American Relief in Europe: 1918-1919 czy Prisoners of the Great War: Authoritative Statement of Conditions in the Prison Camps of Germany. Wielkie podziękowania należą się także Panu Piotrowi Borysiewiczowi, autorowi albumu Skalmierzyce na starych widokówkach.

Aleksander Liebert

Panoramy Nowych Skalmierzyc:

Nowe Skalmierzyce,  panorama miasta.

Nowe Skalmierzyce,  panorama miasta.

Nowe Skalmierzyce,  panorama miasta.

Nowe Skalmierzyce,  panorama miasta.


Najcenniejsze zabytki Gminy Nowe Skalmierzyce

Pałac w Śliwnikach
Śliwniki, pałac Niemojowskich.

Dwór w Chotowie

Kościół w Skalmierzycach
Skalmierzyce,  kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny

Drewniany kościół w Droszewie

Dwór w Osieku
Osiek, dwór

Drewniany kościół w Ociążu
Ocišż, Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Kościół w Gostyczynie
Gostyczyna

Dwór w Gałązkach Małych
Gałązki Małe,  dwór Hilbigów

Dwór w Gałązkach Wielkich
Gałązki Wielkie,  dwór.

Pałac w Kotowiecku
Kotowiecko, pałac.

Pałac-willa w Miedzianowie
Miedzianów, pałac

Ruiny pałacu w Głóskach

Ruiny dworu w Śmiłowie

kalisz konferencje, kalisz restauracje, kalisz konferencje, kalisz wesela, kalisz szkolenia,
ostrów konferencje, ostrów restauracje, ostrów wesela, ostrów szkolenia.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c)
Kopiowanie materiałów bez zgody autora zabronione!
Ustawa "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 z 2000r. poz. 904).