Liceum im. Adama Asnyka

 

Gmach Szkoły Wojewódzkiej został wzniesiony na dziedzińcu i częściowo na fundamentach kaliskiego zamku około 1819 roku. Został zaprojektowany w stylu klasycystycznym przez Sylwestera Szpilowskiego. Obecnie jest to Liceum im. Adama Asnyka. Jego patron był wychowankiem szkoły, do której uczęszczał w latach 1849-53.

Zamek został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Od 1537 roku nie istniało już skrzydło zachodnie i brama główna - zniszczone i nie odbudowane już po pożarze. Ostatni raz na planie miasta znalazł się w 1785 roku. Wielki pożar Kalisza w 1792 roku. zakończył jego historię. Do roku 1804 rozebrano budynek, a odzyskane materiały budowlane zostały rozprzedane.


Kalisz, liceum im. Adama Asnyka.