Zabytki

 

-Główny Rynek z Ratuszem

-Rezerwat archeologiczny

-Katedra

-Zespół kościelno-klasztorny pw. św. Rodziny

-Zespół kościelno-klasztorny OO. Franciszkanów

-Pobernardyński zespół kościelno-klasztorny OO. Jezuitów

-Kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP

-Kościół pw. św. Stanisława i Wojciecha

-Liceum im. Adama Asnyka

-Mury miejskie

-Teatr

-Gmach Komisji Wojewódzkiej

-Bank Gospodarstwa Krajowego

-Cmentarz ewangelicki

-Cmentarz Miejski

-Cmentarz grecko-prawosławny

-Koszary Legii Nadwiślańskiej

-Cerkiew św. Piotra i Pawła

-Gmach sądu

-Rogatka Wrocławska

-Pałac Ślubów