Rogatka Wrocławska

Obiekt wzniesiony w 1828 roku przez Franciszka Reinsteina.

Kalisz, Rogatka Wrocławska.